วิธีลบแอพพลิเคเชั่น จาก Iphone 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโปรไฟล์

ขั้นตอนที่ 2 คลิ้กเข้าโปรไฟล์

ขั้นตอนที่ 3คลิ้กที่แอพ

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6